โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ  ตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2017
ปรับปรุง 12/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 20973
Page Views 22312
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกระสังพิทยาคม กระสัง กระสัง
2 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ กระสัง กระสัง
3 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก กระสัง กระสัง
4 โรงเรียนบ้านถนน กระสัง กระสัง
5 โรงเรียนอนุบาลกระสัง กระสัง กระสัง
6 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ กระสัง กระสัง
7 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม กระสัง กระสัง
8 โรงเรียนบ้านตะเคียน กระสัง กระสัง
9 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง
10 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันทรารมย์ กระสัง
11 โรงเรียนบ้านดอนยาว กันทรารมย์ กระสัง
12 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ กันทรารมย์ กระสัง
13 โรงเรียนบ้านหนองขอน กันทรารมย์ กระสัง
14 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด กันทรารมย์ กระสัง
15 โรงเรียนบ้านไผ่ลวก ชุมแสง กระสัง
16 โรงเรียนบ้านสวายสอไกรฯ ชุมแสง กระสัง
17 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง 0890197383
18 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชุมแสง กระสัง
19 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง ชุมแสง กระสัง
20 โรงเรียนบ้านไม้แดง ชุมแสง กระสัง
21 โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) บ้านปรือ กระสัง
22 โรงเรียนบ้านระกา บ้านปรือ กระสัง
23 โรงเรียนวัดปทุมคงคา บ้านปรือ กระสัง
24 โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
25 โรงเรียนวัดอินทบูรพา บ้านปรือ กระสัง
26 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) บ้านปรือ กระสัง
27 โรงเรียนบ้านนารากัลยาประชาสรรค์ บ้านปรือ กระสัง
28 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง
29 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา ลำดวน กระสัง
30 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
31 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ลำดวน กระสัง
32 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ลำดวน กระสัง
33 โรงเรียนบ้านยาง ลำดวน กระสัง
34 โรงเรียนบ้านลำดวน ลำดวน กระสัง 044691988
35 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง
36 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง
37 โรงเรียนบ้านโคกสูง ศรีภูมิ กระสัง
38 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ สองชั้น กระสัง
39 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สองชั้น กระสัง
40 โรงเรียนบ้านเสม็ด สองชั้น กระสัง
41 โรงเรียนบ้านตาราม สองชั้น กระสัง
42 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สองชั้น กระสัง 0898462532
43 โรงเรียนวัดบ้านจอม สองชั้น กระสัง
44 โรงเรียนบ้านโคลด สองชั้น กระสัง 044630026
45 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สองชั้น กระสัง
46 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สูงเนิน กระสัง
47 โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี สูงเนิน กระสัง
48 โรงเรียนบ้านสูงเนิน สูงเนิน กระสัง
49 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สูงเนิน กระสัง
50 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง
51 โรงเรียนบ้านบัวถนน สูงเนิน กระสัง
52 โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฎ์ หนองเต็ง กระสัง
53 โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสัง
54 โรงเรียนบ้านโนนแดง หนองเต็ง กระสัง
55 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเต็ง กระสัง
56 โรงเรียนบ้านละลูน หนองเต็ง กระสัง
57 โรงเรียนบ้านชำแระ หนองเต็ง กระสัง
58 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) หนองเต็ง กระสัง
59 โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ หนองเต็ง กระสัง
60 โรงเรียนบ้านจาน หนองเต็ง กระสัง
61 โรงเรียนบ้านกุดโคลน ห้วยสำราญ กระสัง
62 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ กระสัง
63 โรงเรียนบ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง
64 โรงเรียนบ้านตะครอง ห้วยสำราญ กระสัง 044630036
65 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ห้วยสำราญ กระสัง
66 โรงเรียนบ้านตาเป้า ห้วยสำราญ กระสัง
67 โรงเรียนบ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง
68 โรงเรียนวัดธรรมถาวร เมืองไผ่ กระสัง
69 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
70 โรงเรียนบ้านอโณทัย เมืองไผ่ กระสัง
71 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 จันทบเพชร บ้านกรวด
72 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด
73 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จันทบเพชร บ้านกรวด
74 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 จันทบเพชร บ้านกรวด
75 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 จันทบเพชร บ้านกรวด
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 จันทบเพชร บ้านกรวด
77 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 จันทบเพชร บ้านกรวด
78 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 บึงเจริญ บ้านกรวด
79 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด
80 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 บึงเจริญ บ้านกรวด
81 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด
82 โรงเรียนบ้านยาง บ้านกรวด บ้านกรวด
83 โรงเรียนบ้านโคกยาง บ้านกรวด บ้านกรวด
84 โรงเรียนบ้านโคกเบง บ้านกรวด บ้านกรวด
85 โรงเรียนบ้านตาอี บ้านกรวด บ้านกรวด
86 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร บ้านกรวด บ้านกรวด
87 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด บ้านกรวด
88 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ บ้านกรวด บ้านกรวด
89 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ปราสาท บ้านกรวด
90 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง ปราสาท บ้านกรวด
91 โรงเรียนบ้านโคกระเหย ปราสาท บ้านกรวด 0844111235
92 โรงเรียนบ้านปราสาททอง ปราสาท บ้านกรวด 0811842673
93 โรงเรียนบ้านสายโท 1 ปราสาท บ้านกรวด
94 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ปราสาท บ้านกรวด
95 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด 044679105
96 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ สายตะกู บ้านกรวด
97 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สายตะกู บ้านกรวด
98 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 ใต้ สายตะกู บ้านกรวด
99 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู บ้านกรวด
100 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด
101 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 หนองไม้งาม บ้านกรวด
102 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด 0-9426-2805
103 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 หนองไม้งาม บ้านกรวด
104 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 หนองไม้งาม บ้านกรวด
105 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 หนองไม้งาม บ้านกรวด
106 โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด บ้านกรวด
107 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด บ้านกรวด
108 โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด บ้านกรวด
109 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด บ้านกรวด
110 โรงเรียนบ้านหลัก เขาดินเหนือ บ้านกรวด
111 โรงเรียนบ้านหว้า เขาดินเหนือ บ้านกรวด
112 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ เขาดินเหนือ บ้านกรวด
113 โรงเรียนบ้านศรีสุข เขาดินเหนือ บ้านกรวด
114 โรงเรียนบ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
115 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม โนนเจริญ บ้านกรวด
116 โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนเจริญ บ้านกรวด
117 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด 044-197721
118 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โนนเจริญ บ้านกรวด -
119 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 โนนเจริญ บ้านกรวด
120 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ จรเข้มาก ประโคนชัย
121 โรงเรียนบ้านหนองร้าน จรเข้มาก ประโคนชัย 044630277
122 โรงเรียนบ้านบัว จรเข้มาก ประโคนชัย
123 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ จรเข้มาก ประโคนชัย
124 โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย 044630276
125 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี จรเข้มาก ประโคนชัย
126 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย 044630276
127 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด ตะโกตาพิ ประโคนชัย
128 โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) ตะโกตาพิ ประโคนชัย
129 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ ตะโกตาพิ ประโคนชัย
130 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ตะโกตาพิ ประโคนชัย
131 โรงเรียนบ้านชุมแสง ตะโกตาพิ ประโคนชัย
132 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง บ้านไทร ประโคนชัย
133 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
134 โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) บ้านไทร ประโคนชัย
135 โรงเรียนบ้านโคกกี่ บ้านไทร ประโคนชัย
136 โรงเรียนบ้านกระสัง ประทัดบุ ประโคนชัย
137 โรงเรียนบ้านหินกอง ประทัดบุ ประโคนชัย
138 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย ประทัดบุ ประโคนชัย
139 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ ประทัดบุ ประโคนชัย
140 โรงเรียนบ้านหัวตะแบก ประทัดบุ ประโคนชัย
141 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประโคนชัย ประโคนชัย
142 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ประโคนชัย
143 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย
144 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ประโคนชัย ประโคนชัย
145 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย ประโคนชัย
146 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ประโคนชัย ประโคนชัย
147 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประโคนชัย ประโคนชัย
148 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย ประโคนชัย
149 โรงเรียนบ้านเขว้า ปังกู ประโคนชัย
150 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปังกู ประโคนชัย
151 โรงเรียนบ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย
152 โรงเรียนบ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
153 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) ปังกู ประโคนชัย
154 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัย
155 โรงเรียนบ้านหนองนา ละเวี้ย ประโคนชัย
156 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ละเวี้ย ประโคนชัย
157 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง ละเวี้ย ประโคนชัย
158 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย
159 โรงเรียนบ้านไทรโยง ละเวี้ย ประโคนชัย
160 โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ละเวี้ย ประโคนชัย
161 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
162 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
163 โรงเรียนบ้านสารภี สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
164 โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) หนองบอน ประโคนชัย
165 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองบอน ประโคนชัย
166 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย
167 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา หนองบอน ประโคนชัย
168 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ หนองบอน ประโคนชัย
169 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย เขาคอก ประโคนชัย
170 โรงเรียนบ้านโคกกลอย เขาคอก ประโคนชัย
171 โรงเรียนบ้านเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย
172 โรงเรียนบ้านหนองเอียน เขาคอก ประโคนชัย
173 โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง เขาคอก ประโคนชัย
174 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา เขาคอก ประโคนชัย
175 โรงเรียนบ้านหนองตะโก เขาคอก ประโคนชัย
176 โรงเรียนบ้านโนนศิลา เขาคอก ประโคนชัย
177 โรงเรียนบ้านหนองบอน แสลงโทน ประโคนชัย
178 โรงเรียนบ้านแสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย
179 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม แสลงโทน ประโคนชัย
180 โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม โคกตูม ประโคนชัย
181 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ โคกตูม ประโคนชัย
182 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา โคกตูม ประโคนชัย
183 โรงเรียนบ้านโคกรัง โคกตูม ประโคนชัย
184 โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม ประโคนชัย
185 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม ประโคนชัย
186 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกมะขาม ประโคนชัย
187 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ โคกมะขาม ประโคนชัย
188 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย
189 โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) โคกม้า ประโคนชัย
190 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ โคกม้า ประโคนชัย
191 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกม้า ประโคนชัย
192 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า โคกม้า ประโคนชัย
193 โรงเรียนบ้านเก็ม โคกย่าง ประโคนชัย
194 โรงเรียนบ้านโคกย่าง โคกย่าง ประโคนชัย
195 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ไพศาล ประโคนชัย
196 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ไพศาล ประโคนชัย
197 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
198 โรงเรียนบ้านบ่อดิน ไพศาล ประโคนชัย
199 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี ไพศาล ประโคนชัย
200 โรงเรียนบ้านละลมพนู ไพศาล ประโคนชัย
201 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา ไพศาล ประโคนชัย
202 โรงเรียนบ้านสังเคิล ไพศาล ประโคนชัย
203 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) จันดุม พลับพลาชัย
204 โรงเรียนบ้านตะแบก จันดุม พลับพลาชัย
205 โรงเรียนวัดบ้านโคกเจริญ จันดุม พลับพลาชัย
206 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จันดุม พลับพลาชัย
207 โรงเรียนบ้านปลัด จันดุม พลับพลาชัย
208 โรงเรียนบ้านโคกชุม จันดุม พลับพลาชัย
209 โรงเรียนบ้านแพงพวย จันดุม พลับพลาชัย
210 โรงเรียนบ้านปราสาท จันดุม พลับพลาชัย
211 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ป่าชัน พลับพลาชัย
212 โรงเรียนบ้านป่าชัน ป่าชัน พลับพลาชัย
213 โรงเรียนบ้านมะมัง ป่าชัน พลับพลาชัย
214 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สะเดา พลับพลาชัย
215 โรงเรียนอนุบาลสะเดา สะเดา พลับพลาชัย
216 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สะเดา พลับพลาชัย
217 โรงเรียนวัดพลับพลา สะเดา พลับพลาชัย
218 โรงเรียนบ้านตะโกรี สำโรง พลับพลาชัย
219 โรงเรียนวัดสำโรง สำโรง พลับพลาชัย
220 โรงเรียนบ้านประดู่ สำโรง พลับพลาชัย
221 โรงเรียนบ้านเสม็ด สำโรง พลับพลาชัย 044- 630080
222 โรงเรียนพุทธบารมี สำโรง พลับพลาชัย 044658298
223 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง โคกขมิ้น พลับพลาชัย
224 โรงเรียนบ้านตาแก โคกขมิ้น พลับพลาชัย
225 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โคกขมิ้น พลับพลาชัย
226 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
227 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา ตาเสา ห้วยราช
228 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ตาเสา ห้วยราช 044029318
229 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง บ้านตะโก ห้วยราช 0817185384
230 โรงเรียนบ้านเกต(สุตาประชาอุปถัมภ์) บ้านตะโก ห้วยราช 0898471632
231 โรงเรียนบ้านโชคกราด บ้านตะโก ห้วยราช
232 โรงเรียนบ้านจบก สนวน ห้วยราช
233 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สนวน ห้วยราช
234 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สนวน ห้วยราช
235 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สามแวง ห้วยราช 044696096,044658044
236 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ห้วยราช ห้วยราช
237 โรงเรียนบ้านดวน ห้วยราช ห้วยราช
238 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช ห้วยราช ห้วยราช (044) 696027
239 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี ห้วยราชา ห้วยราช
240 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ เมืองโพธิ์ ห้วยราช
241 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี โคกเหล็ก ห้วยราช
242 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา โคกเหล็ก ห้วยราช
243 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก โคกเหล็ก ห้วยราช 044-658152